Detectoren

De detector in het beveiligingssysteem speelt een vergelijkbare rol met een schildwacht of uitkijkpost in het leger: haar taak is om informatie te verstrekken. Natuurlijk, de door een uitkijkpost in het leger verzamelde gegevens zijn heel verschillend van aard, maar het idee is hetzelfde. De uitkijk geeft informatie door aan de commandopost zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. De detector in het beveiligingssysteem levert informatie aan het alarmsysteem die gelijk is aan de commandopost in het leger. Als er iets gebeurt in de omgeving van de detector kan dit worden gezien als een bedreiging volgens het programma van het alarmsysteem en zal  bevelen geven aan de respectievelijke eenheden om bepaalde acties te ondernemen. Vertrekkend vanuit deze militaire referenties, maar nog steeds bezig om de essentie van de werking van de detector figuurlijk te beschrijven, kun je zeggen dat de detectoren de rol van de zintuigen speelt in het alarmsysteem. De prikkels die het alarmsysteem bereiken (dat wil zeggen de hersenen) veroorzaakt door de detectoren is in staat reacties en acties in het systeem uit te voeren. Afhankelijk van het type detector, kunnen diverse prikkels worden uitgevoerd.

Er zijn vele soorten van detectoren waarbij  de volgende types genoemd kunnen worden: infrarood (actief en passief), ultrasoon, radar, trilglasbreuk, magneet als ook combinaties van deze technieken. We zullen ons richten op het bespreken van slechts een paar voorbeelden van deze soort detectoren en  beschouwen deze als de meest populaire: passief infrarood, glasbreuk, magneetcontacten en dual detectoren. Deze kunnen het gebouw voldoende beveiligen tegen inbraak.  

Een inbraak wordt vaak voorafgegaan door het breken van glas. De gebeurtenis van dit type wordt waargenomen door   glasbreuk detectoren. De meeste commercieel beschikbare glasbreuk detectoren zijn microfoon detectoren. Het is bekend dat bij glasbreuk dit vergezeld gaat met geluid. De microfoon in de detector  registreert het geluid en activeert het alarm. Helaas leven we in een wereld vol met verschillende geluiden waardoor de detector kan reageren op signalen die niets gemeen hebben met het breken van glas, bijvoorbeeld het rinkelen van een telefoon rinkelt of bepaalde muziek. Daarom zijn er geavanceerde detectoren die de binnenkomende geluiden kunnen analyseren op een geluid van strikt gedefinieerde aard. Alleen in situaties waarin een (hoogfrequent) brekend glas geluid voorafgegaan wordt door een (laagfrequent) geluid zal worden verzonden naar het alarmsysteem.

Een inbreker kan ook het beveiligde object betreden zonder het breken van glas, maar in zo'n geval zal het voor hem moeilijker om zonder een raam of deur te openen het object te betreden. Het alarmsysteem zal informatie verschaffen bij het openen van een raam of deur door magneet detectoren (contacten). De magneetcontacten bestaan altijd uit twee componenten: een magneet en een reed contact. Het principe van de werking is simpel; zolang als het reed contact in het magnetische veld blijft van de magneet zal deze open of gesloten zijn. Buiten het magnetische veld, bijvoorbeeld als het raam of deur wordt geopend en de magneet zich uit het veld verplaatst, dan zal het reed contact openen (of worden gesloten). Deze informatie wordt naar het alarmsysteem verzonden en zal daar actie op ondernemen. Indien een inbreker toch het object weet binnen te dringen zonder glas te breken of een deur/raam te openen dan zal hij/zij opgemerkt worden door bewegingsdetectoren., de volgende verdedigingslijn in het alarmsysteem.

Bewegingsmelders zijn onder andere passief infrarood detectoren, of ook wel  PIR (Passief InfraRood)   detectoren genoemd. Deze zien bewegende en warmte afgevende objecten   die in het gebied verschijnen en melden dit aan het alarmsysteem. Het   basis principe van de werking van dit type detector is gebaseerd op   meting van warmtestraling. Een aantal fundamentele fysische principes   dienen hier te worden teruggeroepen. Elke fysieke lichaam heeft zijn   eigen temperatuur, dus zendt warmtestraling uit. Deze straling is   onzichtbaar voor het menselijk oog totdat de temperatuur van 500 graden Celsius bereikt wordt. Dit deel van de warmtestraling die onzichtbaar is  voor het menselijk oog en wordt infraroodstraling genoemd. Dit is   essentieel voor alarmsystemen om de aanwezigheid van mensen te kunnen   detecteren binnen het beveiligde gebied die er niet zouden moeten zijn   op dat moment. De kracht van de uitgezonden straling door de mens is   onvoldoende en kan nauwelijks waarneembaar zijn tegen omringende   achtergronden welke een warmtebron zelf kunnen zijn. Daarom richten de   PIR detectoren zich op het oppakken van plotselinge   temperatuurschommelingen binnen het gezichtsveld. Precies zulke   veranderingen worden veroorzaakt door de beweging van mensen. Natuurlijk   is de analyse van de signalen die de detector te bereiken is veel   complexer, maar we hopen dat we erin geslaagd zijn om in ieder geval   kort het werkingsprincipes van dit type detector uit te leggen.

Als er een vermoeden bestaat dat de PIR detector kunnen worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld omdat een oven of airconditioner is in de buurt gelegen is), dan kan een dual detector worden gebruikt. Algemeen duidt deze term op een detector waarin twee verschillende soorten detectie middelen worden gebruikt. Op deze wijze kan een betere prestatie bereikt en mogelijk valse alarmen worden geëlimineerd. Een voorbeeld van de dual detector is een detector die infrarood en radar detectie combineert. Wat houd radardetectie ​​in? Het werkt op vrijwel dezelfde manier als de algemeen bekende radar. De zender zendt microgolven uit die worden gereflecteerd door objecten en weer worden verzonden naar de ontvanger. Gebaseerd op signaalanalyse bepaalt de zender welke van hen bewegen (dit is mogelijk door het Doppler effect, welke sommige van u dit zouden kunnen herinneren uit de natuurkunde lessen. Een voorbeeld hiervan is dat het geluid van een naderende auto anders is dan het geluid van een wegrijdende auto) en alleen deze zijn interessant vanuit het oogpunt voor het alarmsysteem. In het geval van de dubbel detector zal de informatie alleen verzonden worden naar het alarmsysteem als een snelle verandering wordt gevonden op basis van infrarood detectie en gelijktijdige beweging gezien door de radar detectie. Dus activering van een vals alarm, bijvoorbeeld een snel opwarmende oven zal niet mogelijk zijn.

Klik op een Categorie om door te gaan.  

Basis informatie alarmsystemen

Alarmsysteem

Werking alarmsysteem

Detectoren

Bediendelen

Signaalgevers

Meldkamer en berichtgeving

Smartphone

Computer

Kaart
Opbellen
E-mail
Info